Fördelar med våra produkter

Tack vare våra produkters revolutionerande egenskaper behöver våra användare varken kompromissa med pris, prestanda eller miljömedvetenhet. Kombinationen ger ett helt nytt miljövänligt och välfunktionerande smörjmedel med ett konkurrenskraftigt pris. Vi är stolta över att vara svensk tillverkare av våra smörjmedel, som klarar av att prestera i alla slags väderförhållanden och som tillfredsställer våra kunders omedelbara behov.

Vattenlöslig formula
  • Mindre nedsmutsning av maskiner
  • Enkelt att hålla maskinerna rena
Brand- & korrosionsskyddande egenskaper
  • Säkert val för både människa och natur
Väl fungerande under kalla förutsättningar
  • testats ner till -30 °C i skogsskördare
Kvarstående smörjmedel
  • Ingen problematik med kvarvarande smörjmedel i maskiner som är stående under längre tid
Giftfritt alternativ
  • Bevisat mer miljövänligt och nedbrytningsbart än traditionella biosmörjmedel
Kostnadseffektivt
  • Reducerar inköpskostnader för smörjmedel samt indirekta kostnader som uppstår vid hantering av oljor