Björn Berg

Vem är Björn Berg?

Jag är 57 år gammal och har i drygt 25 år bedrivit min verksamhet inom mark och anläggning i Piteå. Jag är uppväxt i en entreprenörsfamilj och har själv kört maskiner sedan jag var 14 år. Företaget har gått i generationer och startades av min farfar på 50-talet. 1992 bytte företaget namn till det som idag kallas Bergs Maskin AB.

Hur kom du först i kontakt med Sustainalube?

Det var Ulf Sandström som kontaktade mig ifråga om smörjfettet och undrade om jag var sugen på att testa produkten. Vi känner varandra sedan tidigare genom organisationen SMF Skogsentreprenörerna. Ett övertygande argument med produkten var dess miljövänliga egenskaper och därför bestämde jag mig för att testa smörjfettet i mina egna maskiner.

Du är en av våra första testpiloter för det centralsmörjande
smörjfettet. Hur har det gått hittills?

Hittills har vi förbrukat ungefär 12 kg smörjfett och har än så länge inte upptäckt några direkta nackdelar med produkten. Jag är väldigt nöjd med utfallet och med det faktum att jag kan hålla rent maskinerna på ett smidigt sätt utan användning av några kemikalier. Dessutom är produkten giftfri och snäll mot händerna.

Hur skiljer sig smörjfettet från allt annat du testat?

Vi har inte märkt någon skillnad kring smörjningen jämfört med andra liknande produkter som finns på marknaden. Sustainalubes smörjfett presterar lika bra som våra tidigare smörjmedel. Prismässigt ligger produkten också bra till men ligger högst upp på hyllan eftersom den har många andra starka fördelar. Med Sustainalubes smörjfett behöver du inte kompromissa med varken pris, miljö eller prestanda.

Vilka viktiga fördelar ser du hos Sustainalubes produkter?

Produkterna är först och främst miljövänliga och det anser jag vara en betydelsefull egenskap idag. Smörjfettet vattenlöslighet är också en annan viktig parameter. Den gör att maskinerna blir väldigt lätta att spola av med vanligt vatten, man slipper massa klet runtomkring, och maskinerna hålls mycket renare än med traditionella smörjmedel.

Skulle du rekommendera Sustainalubes produkter till andra inom
branschen?

Absolut! Efter de tester vi utfört så verkar produkten funka till ren belåtenhet. Hittills har jag bara märkt av enbart positiva saker med att använda Sustainalubes smörjfett så jag skulle defintivt rekommender produkten till andra.