Vanliga frågor och svar

Mitt Sustainalube

Scrolla ner till fältet längst ner på startsidan och klicka på “Prenumerera NU!”. Detta kommer ta dig till en ny sida där du fyller i personligt namn, företagsnamn och e-postadress. När du bekräftat uppgifterna får du ett bekräftelsemail och prenumererar därmed på vårt nyhetsbrev.

Leta upp ett av våra nyhetsbrevet i din inkorg på e-posten och scrolla ner längst ner i brevet, där kommer du kunna klicka på länk ”Avregistrera dig”. Snabbt & enkelt!

Kundservice

Kundservice är öppet alla dagar i veckan dygnet runt. Du är alltid välkommen att ringa på tel 070 – 476 22 60 eller maila oss via info@sustainalube.com

Produktrelaterade frågor

Sågkedjevätska

Kör först slut på befintligt smörjmedel och fyll sedan på med Eco Saw Chain Lubricant. Justera sedan upp tillflödet till max och säkerställ att smörjmedel tar sig fram till noshjulet samt att god smörjfunktion nås. Avsluta med att minska tillflödet och avverka med normala inställningar 

Eco Saw Chain Lubricant kan lösa upp rester av tidigare oljeavlagringar och därför är det viktigt att kontrollera flöde och filter den närmsta tiden efter byte.

Eco Saw Chain Lubricant ska inte blandas med andra produkter. Normalt sett påverkas däremot inte funktionen av små mängder gammalt smörjmedel i systemet, men beroende på grad av nedsmutsning kan en rengöring av systemet vara nödvändig.

Sustainalubes sågkedjevätska innehåller rostskyddande additiv som skyddar mot rost. Vid drift av maskinen tillförs kontinuerligt ny sågkedjevätska och dess rostskyddande egenskaper på kedjan. Däremot kan kvarvarande smörjmedel på använda kedjor (som exempelvis väntar på slipning) som utsätts för regn spolas bort, vilket kan påskynda rostbildning. Tänk därför på att förvara använda kedjor i ett torrt utrymme för att undvika att smörjmedlet och dess korrosionsskyddande egenskaper sköljs bort.

Normalt sett blockeras inte flödet av smörjmedel för sågkedjor, men i vissa fall kan blockeringar ändå ske. En blockering sker troligast på grund av att det funnits rester och avlagringar av oljor i systemet innan användning av nytt smörjmedel. Användandet av Eco Saw Chain Lubricant kan ha en tvättande effekt gentemot avlagringar från oljor. Gamla rester kan därför lösas upp för att sedan samlas i fina kanaler och/eller silar/filter.

Vid en märkbar minskning eller blockering av flödet, avbryt avverkningen och rengör ledningar, slangar och kanaler grundligt med tryckluft. Vid behov kan små mängder diesel användas för att lösa upp rester som är svåra att få bort, men säkerställ att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Eftersom det kan finnas avlagringar av gammal olja även i tanken, säkerställ att denna är ren och töm vid behov ut gammalt smörjmedel. Om det finns ett filter eller sil, avlägsna eventuella avlagringar och säkerställ att även det är rent. Om nödvändigt, rengör pumpen enligt tillverkarens instruktioner. Säkerställ slutligen att smörjmedel åter når fram till noshjulet vid funktionstest.

Eco Saw Chain Lubricant erbjuds i två olika varianter: 

1. En standardvariant som rekommenderas vid varmare väder. 
2. En vintervariant som rekommenderas vid kallare väder. 

Som tumregel rekommenderas att byte sker från standard- till vintervariant vid påfyllningstemperaturer understigande fem plusgrader (+5 grader Celsius), men att ändå varmhålla smörjmedlet under vintertid för enklare påfyllnad.

Jämfört med annat sågkedjesmörjmedel kan konsistensen av Eco Saw Chain Lubricant upplevas som trög beroende på tidigare erfarenheter. Vid lägre temperaturer blir Eco Saw Chain Lubricant mer trögflytande men väl i aggregatet är detta normalt sett inget problem.

Det är viktigt att ha korrekt variant (det finns två varianter) som är anpassad efter rådande temperatur och att varmhålla denna om problem vid påfyllnad under lägre temperaturer ändå uppstår. Detta gäller i synnerhet vid användning av fat som förvaras kallt under vintertid då svårigheter att pumpa ur smörjmedlet kan uppstå.


Centralsmörjfett

Kör först slut på befintligt smörjmedel och fyll på behållaren med Eco Grease. Testkör sedan pumpen tills smörjmedel når smörjpunkterna. Bruka därefter maskinen som vanligt.